rxold

DX11_banner 

Delphi® 11 Alexandria je moderní integrované vývojové prostředí pro rychlý návrh a vývoj nativních aplikací, který umožňuje vytvářet a kombinovat projekty využívající jazyky ObjectPascal® a C++. Produkt obsahuje rozsáhlé knihovny ověřených komponent VCL (Visual Component Library) a FMX (FireMonkey), které výrazným způsobem zkracují dobu vývoje, bez ohledu na to, zda vyvíjíte desktopové, databázové nebo vícevrstvé aplikace. V závislosti na edici umožňuje navrhovat a rozvíjet mnoho typů aplikací a služeb pro platformy Windovs 32, Windows 64, Mac OSX, iOS, Android a Linux.

Nové funkce Delphi

 • Hlavní vylepšení funkce Delphi Code Insight
  • RAD Studio 10.4 je největší a nejlepší vylepšení nástrojů pro programování v Delphi za mnoho let. Poskytuje Code Insight pomocí implementace Delphi protokolu Language Server Protocol (LSP). LSP je technika pro výhledávání výsledků pro dokončování kódu, navigaci nebo zobrazení jiných možností. To znamená, že IDE se nikdy nezasekne při automatickém doplňování a Insight Code sám poskytne přesné výsledky bez nutnosti čekání.
 • Nová jazyková funkce pro Delphi: Vlastní spravované záznamy
  • Klíčový dodatek k jazyku Delphi, typ záznamu Delphi nyní podporuje vlastní inicializaci, finalizaci a kopírování. Toto přidává další sílu k záznamům v Delphi, konstrukci používané k dosažení lepší účinnosti ve srovnání s třídami.
 • Správa jednotné paměti
  • Správa paměti Delphi je nyní sjednocena napříč všemi podporovanými platformami - mobilními, stolními i serverovými - pomocí klasické implementace správy paměti objektů. Model ARC zůstává pro správu řetězců a odkazy na typ rozhraní pro všechny platformy.

Nové funkce C ++ Builderu

 • Rozšířená podpora knihoven C ++
  • V 10.4 jsme do C ++ Builderu přenesli mnoho populárních knihovny C ++, což poskytuje optimalizovanou podporu pro použití v C ++ Builderu. To zahrnuje knihovny, jako jsou ZeroMQ, SDL2, SOCI, libSIMDpp a Nematode, a další, které jsou již podporovány, například Eigen, které jsou dostupné ke stažení prostřednictvím Správce balíků GetIt.
 • Win 64-Debugging a Linker pro C ++
  • 4 představuje nový debugger pro Windows 64-bit pro C ++. Na základě LLDB tento debugger zavádí významná vylepšení stability při ladění 64bitových aplikací, jakož i klíčovou novou funkci, která pomáhá vyhodnocovat a kontrolovat typy jako řetězce C ++ a Delphi, navíc kolekce STL včetně std :: vector a std :: map a další . Konečným výsledkem je stabilnější a funkčnější ladicí zážitek a mnohem lepší inspekce a zhodnocení stavu v době ladění.

Nové funkce systému Windows VCL

 • Změny stylu VCL pro vysoké DPI
  • V 10.4 byla architektura VCL Styles významně rozšířena o podporu monitorů vysokého DPI a 4K. Všechny ovládací prvky uživatelského rozhraní ve formuláři VCL jsou nyní automaticky upraveny pro správné rozlišení monitoru, ve kterém je formulář zobrazen.
 • Nové styly s vysokým DPI
  • Aktualizovali jsme velké množství našich vestavěných a prémiových stylů VCL, abychom poskytli podporu pro nový režim vysokého DPI, což vám umožní navrhovat vizuálně ohromující aplikace pro jakýkoli monitor.
 • Styling VCL Per Control
  • Vývojáři VCL nyní mohou používat více stylů VCL v různých formulářích v rámci jedné aplikace nebo dokonce různé vizuální ovládací prvky, které jsou na stejném formuláři. Kromě umožnění větší flexibility při navrhování vám to také umožňuje používat stylované ovládací prvky třetích stran v rámci stylizované aplikace VCL.
 • Nová komponenta VCL: Ovládání prohlížeče Edge
  • 4 obsahuje novou VCL komponentu webového prohlížeče, TEdgeBrowser, která používá nový Edge WebView2 společnosti Microsoft založený na Chromiu. To nabízí mnohem modernější a bezpečnější engine HTML ve srovnání se starým TWebBrowserem založeným na Internet Exploreru.
  • Navíc byla rozšířena klasická komponenta TWebBrowser, která umožňuje ovládacím prvkům prohlížeče používat k zobrazení existující prohlížeče Internet Explorer nebo Edge,
 • Nový komponent VCL: TTitleBarPanel a vlastní záhlaví
  • Nový ovládací prvek TTitleBarPanel a vlastnost TForm.CustomTitleBar vám umožňují přizpůsobit nativní záhlaví Windows ve formuláři VCL. S novou podporou titulního pruhu v 10.4 můžete nyní vytvářet moderní vylepšené titulní pruhy podobné těm nejoblíbenějším textovým editorům a aplikacím webového prohlížeče, které jsou dnes.
 • Nová komponenta VCL: Obrázková komponenta s podporou více rozlišení
  • K dispozici je nová komponenta TVirtualImage, která podporuje více rozlišení a škálování DPI, což vám umožní využít vysoce kvalitní škálování a zobrazení obrázku nahrazením klasické komponenty TImage.

Vylepšení platformy FireMonkey

 • Podpora GPU s ovladačem Metal pro MacOS a iOS: Na platformě macOS (Delphi) můžete nyní stavět aplikace na rozhraní Metal API, nikoli na starém rozhraní Quartz API a OpenGL (zastaralé pro společnost Apple). Podpora FireMonkey Metal nabízí hladký přechod na nové požadavky a zlepšuje výkon při vykreslování obrazovky. V 10.4 jsme také přidali podporu pro Metal API na iOS (Delphi a C ++ Builder).
 • Kromě podpory nejnovější sady iOS SDK mohou vývojáři používající RAD Studio 10.4 také vyřešit nové požadavky na doplnění úvodní obrazovky iOS aplikace prostřednictvím vestavěné podpory IDE.
  • Tato verze obsahuje novou implementaci FMX pro stylovanou komponentu TMemo na platformě Windows, nabízející lepší podporu pro IME a další vylepšení.
 • Zákazníci edic Enterprise a Architect mohou využít integraci FMXLinux k vytváření aplikací pro Linux GUI.
 • Ovládací prvek TWebBrowser pro iOS je nyní implementován pomocí rozhraní WKWebView API
 • MacOS implementace ovládání Media Player nyní používá AVFoundation
 • Vývojáři používající knihovnu FireMonkey mohou cílit na nejnovější verze podporovaných operačních systémů.

Vylepšení klíčových run-time knihoven

 • Vylepšená podpora knihovny paralelního programování: Knihovna Parallel Programming Library (PPL) dává vašim aplikacím možnost provádět paralelní úlohy v moderních vícejádrových procesorech. V 10.4 jsme v knihovně PPL provedli řadu vylepšení výkonu a stability.
 • V 10.4 jsme provedli některá obecná vylepšení v knihovně FireDAC pro přístup k databázi a také aktualizovali ovladače pro FireBird, PostgreSQL a SQLite. Pro SQLite embedovanou databázi nyní nabízíme možnost volby mezi statickým nebo dynamickým propojením.
 • Rozšířili jsme naše klientské knihovny HTTP a REST o další funkce HTTPS a také rozšířili naši podporu pro služby Amazon AWS.

Vylepšení výkonu a funkcí LiveBindings

 • v 10.4 jsme implementovali mnoho vylepšení architektury a implementace Visual LiveBindings pro aplikace VCL a FireMonkey, se zaměřením na výkon. Výsledkem je, že některé operace LiveBindings jsou o řád rychlejší.
 • Mezi další vylepšení patří schopnost ovládacích prvků VCL a FMX vázaných na TDataSet se automaticky přizpůsobit souvisejícím vlastnostem TField, jako je DisplayWidth, Alignment a EditMask.

Vylepšení vývojového prostředí (IDE)

 • Vylepšení Správce balíčků GetIt
  • Správce balíčků GetIt v IDE obsahuje v 10.4 významná vylepšení. To zahrnuje zobrazení dat vydání pro každý balíček s možností jejich třídění podle data vydání; nové možnosti filtrování nainstalovaných balíčků, exkluzivní obsah dostupný pro zákazníky předplatného aktualizací, balíčky, pro které jsou aktualizace k dispozici; a více.
 • Jednotný instalátor pro instalace online a offline
  • V 10.4 představujeme sjednocený instalátor pomocí naší instalační technologie GetIt. To poskytuje jediný instalační program, který podporuje jak online (připojené k internetu) instalace, tak offline instalace (přes ISO).

 

VLASTNOSTI PROFESSIONAL ENTERPRISE ARCHITECT
Podporované platformy (VCL) Windows (32bit/64bit) Windows (32bit/64bit) Windows (32bit/64bit)
Podporované platformy (FMX) Windows
Android
iOS
MacOS
Windows
Android
iOS
MacOS
Linux
Windows
Android
iOS
MacOS
Linux
Připojení k databázím Pouze k lokálním RDBMS
Lze rozšířit externími komponentami, např. Devart Data Access
Lokální, Klient/Server Lokální, Klient/Server
InterBase 2020 Bezplatné šíření InterBase 2020 Lite Bezplatné šíření InterBase 2020 ToGo, InterBase 2020 pro nasazení RAD Serveru Bezplatné šíření InterBase 2020 ToGo, InterBase 2020 pro nasazení RAD Serveru
Podpora Vícevrstvé Architektury   Licence RAD Server pro vývoj a RAD Server Single Site pro nasazení Licence RAD Server pro vývoj a RAD Server Single Site pro nasazení
Propojení na externí systémy Lze dokoupit jako samostatný produkt Základní balení "CData Enterprise Connectors" Základní balení "CData Enterprise Connectors"
Vývoj na straně DB, Správa DB Lze dokoupit jako samostatný produkt Lze dokoupit jako samostatný produkt Licence Aqua Data Sudio pro návrh a správu databází
Vývoj klientských webových aplikací Lze dokoupit jako samostatný produkt Lze dokoupit jako samostatný produkt Licence Ext JS Professional (Javascript Framework)