Předplatné aktualizací

call

Kontakt pro nabídku na prodloužení služby předplatného:

David Očadlík 
+420 605 564 543
david.ocadlik@embt.cz

 

Společnost Embarcadero v roce 2016 změnila obchodní politiku vydávání produktů. Rozhodla se do svých nástrojů průběžně doplňovat kromě oprav i zcela nové vlastnosti a zahrnovat podporu nových technologií. Takové úpravy probíhají častěji během roku a není důležité, zda je nazýváme "opravami (update)" nebo "novými verzemi (new release)". Proto nabízí službu, která uživatelům zajistí průběžnou dodávku všech novinek, které jsou do produktů přidány. Tato služba se jmenuje předplatné aktualizací a má dvě úrovně: standardní předplatné aktualizací a prémiové předplatné aktualizací.

arrow2Standardní předplatné aktualizací

Většina softwarových produktů Embarcadero má od 19.4.2016 v ceně licence započítánu i standardní službu technické údržby a podpory pro jeden rok. Tato služba se nazývá "předplatné aktualizací" ("update subscription").  Podrobný popis podmínek služeb údržby a podpory v angličtině najdete na https://www.embarcadero.com/support. Po dobu jednoho roku od nákupu licence tak máte automaticky zajištěnu bezplatnou dodávku všech novinek v produktech, ke kterým máte službu zakoupenu. Navíc v rámci roční doby platnosti získáte řešení tří případů technické podpory. Smlouvu na předplatné uzavřete v rámci nákupu licence. Předplatné je možno před uplynutím jeho platnosti prodloužit na další období. Pro trvalý přísun nejnovějších verzí produktů stačí pravidelně obnovovat samotné předplatné. Za licenci se již neplatí. Orientační cena předplatného na jeden rok je zhruba 30% ceny licence, každoročně se však zvyšuje o inflační příplatek. Embarcadero stanovuje výši předplatného pro každého zákazníka a každé období individuálně.
Se standardním předplatným aktualizací získá uživatel po dobu jednoho roku:

 • Periodicky vydávané záplaty kritických funkcí produktů pro případy, kdy není k dispozici žádný návod, jak chybu obejít.
 • Veškeré novinky v produktech vydané ve formě nových verzí nebo aktualizací (update).
 • Opravy a záplaty
 • Zdarma řešení tří technických problémů (tzv. "incidentů"), které nahlásí středisku technické podpory (technickou podporu poskytuje ústředí Embarcadero (pouze v angličtině, ne v češtině či slovenštině).
 • PLUS+: překlady hlášení o problémech do angličtiny, komunikace s technickým oddělením Embarcadera a případné zvýšení priority nalezení odpovědí u kolegů v technickém oddělení. (PLUS+ je služba poskytovaná společností Embt.biz: řešení jednodušších problémů vlastními silami; řadu problémů budeme umět vyřešit u nás, aniž byste museli "vyplýtvat" své tři incidenty na dotaz na oddělení technické podpory Embarcadero.

arrow2Prémiové předplatné aktualizací

Prémiové předplatné aktualizací poskytuje ještě další služby nad rámec předplatného standardního. Obsahuje všechny vlastnosti a výhody standardního předplatného a navíc další výhody a specializované služby pro lepší zajištění nepřetržité práce. S prémiovým předplatným získáte:

 • Řešení tří (3) dalších technických problémů a sledování jejich řešení online po dobu ročního trvání kontraktu.
 • Zdarma přístup na každoroční globální konferenci CodeRage.
 • Přednostní podporu předchozích verzí a opravy důležitých problémů (zde platí některá omezení).
 • Přednostní přístup k práci s předběžnými vydáními nových verzí produktů se všemi výsadami účastníků beta programu (časné pozvání, časný přístup k betaverzím, přednostní zařazení do programu).
 • Přednostní řešení technických problémů zadaných prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky.
 • Možnost seznámit se se strategickým plánem vývoje a zúčastňovat se konferencí s vedoucími vývoje produktů.

Příplatek za prémiové předplatné je 1/3 ceny standardního předplatného; minimální příplatek za prémiové předplatné je však €500 (zhruba 13 500,- Kč v závislosti na směnném kurzu CZK/EUR).


arrow2Nejčastější otázky a odpovědi o předplatném

*** Je zakoupení předplatného s produktem povinné?
Roční předplatné je již obsaženo v ceně vetšiny produktů Embarcadero. Výjimku tvoří například InterBase; zde je předplatné volitelné.
*** Co se stane, když lhůta ročního předplatného pro první rok skončí?
Před skončením prvního roku budete moci předplatné obnovit za nízkou cenu; jde o zhruba 25% ceny nové licence. Za licenci samotnou již neplatíte nic, licence zůstává platná trvale. Částka za předplatné se každoročně zvyšuje o inflační příplatek zhruba 4%. K obnovení předplatného vás s předstihem vyzveme a pošleme vám nabídku, nemusíte si tedy datum obnovy zapisovat do deníčku.
*** Je povinné obnovovat předplatné každý rok?
Před skončením prvního roku předplatného jej můžete obnovit za rozumnou cenu a služba bude beze změny pokračovat po další rok. Po tuto dobu opět získáte veškeré novinky a řešení tří incidentů střediskem technické podpory plus prémiové nabídky doplňků. Prodloužení předplatného před skončením prvního roku není povinné, ale rozhodně to doporučujeme.
*** Lze obnovit předplatné i na více let?
Ano, nabídky na prodloužení předplatného zasíláme na 1 až 3 roky. Víceleté předplatné je navíc cenově zvýhodněno 5% pro 2 roky a 10% pro 3 roky. V případě zájmu Vám můžeme vytvořit nabídku i na více let.

arrow2Jak získávat nové verze produktů

Pojmenované licence
Stáhněte si instalaci nebo instalační média pro Váš produkt.
Na počítačích s připojením k Internetu a instalovanou verzí spusťte instalátor. Nová verze bude nainstalována s využitím existujícího licenčního souboru.
Na počítačích s připojením k Internetu bez instalované verze spusťte instalátor a po vyzvání zadejte sériové číslo verze nové.
Na počítačích bez přístupu k Internetu je třeba použít instalační média a licenci vygenerovat na jiném stroji, který přístup k Internetu nabízí. Licenční soubor si vygenerujete na stránce pro registraci produktu.


Síťové licence
U síťových licencí musí nejdříve administrátor aktualizovat licenci na licenčním serveru. Síťové licencece mají vlastní, specifický instalátor, který licenci následně ověřuje prostřednictvím administrátorem poskytnutého klientského licenčního souboru. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k licenčnímu serveru ELC.
Doporučujeme si pečlivě uložit přístupové údaje k Vašemu účtu EDN na vlastním bezpečném místě. V případě, že by Vaše roční smlouva o předplatném skončila a nebyla obnovena, není již možné nově vydané verze, updaty a aktualizace instalovat a registrovat.
Není-li při objednání uven kontakt na koncového uživatele, je za tzv. primární kontakt ("primary contact") považována osoba, která produkt objednávala a na její e-mailovou adresu budou směrována všechna upozornění o nových verzích předplacených produktů. Pokud potřebujete tento e-mail změnit, dejte nám vědět.