Technická podpora

Podrobné informace o technické podpoře (TP) produktů najdete na webových adresách oddělení technické podpory pro produkty a řešení společnosti Embarcadero.

Technická podpora produktů

Technická podpora se dělí do dvou skupin - placené a neplacené.

a) Neplacená technická podpora.

Bezplatně je poskytována tzv. předprodejní podpora. V rámci této služby získává potenciální uživatel základní informace o funkčnosti produktu a vhodnosti daného produktu pro konkrétní řešení. Neplacená technická podpora je též poskytována všem registrovaným uživatelům našich produktů ve formě odborné porady při instalaci a registraci našich produktů.

Na stránkách oddělení též najdete nejčastější otázky a odpovědi na problémy spojené s registrací a instalací produktů. Pro bezplatnou technickou podporu existuje podstatně více zdrojů informací přímo u výrobce. Řešení problémů s nástroji se často najde na stránkách vývojářské komunity a blogů zaměstnanců. Informace jsou vesměs v angličtině, ale řekněte - který programátor se dnes obejde bez alespoň základní znalosti angličtiny?

  • Code Central je online zásobníkem řešení technických problémů spojených s používáním produktů, který je vytvářen přímo jejich uživateli a často i členy vývojových týmů u společnosti Embarcadero. Řešení mnoha problémů je možno najít podle produktů, autorů příspěvků i fulltextovým vyhledáváním.
  • Quality Central je místo, kam můžete zasílat své podněty, problémy, popis nalezených chyb, náměty a požadavky na vlastnosti vyvíjených produktů a obecně komentáře k produktům společnosti.
  • Newsgroups neboli diskusní skupiny vám umožní vyměňovat si názory s uživateli jednotlivých produktů. Skupin je velmi mnoho a jsou poměrně podrobně děleny podle probíraných témat. Primární dělení je podle produktů a sekundární dělení podle jednotlivých témat souvisejících s produktem. V diskusních skupinách můžete často též najít odpověď na svůj dotaz poměrně rychle.
  • A konečně sekce Downloads obsahují zkušební verze většiny produktů opravy/úpravy/doplňky produktů a často i produkty nezávislých dodavatelů. Zkušební verze jsou dostupné volně a zdarma; předpokladem přístupu je pouze předchozí registrace. Update a doplňky jsou k dispozici pouze majitelům registrovaných licencí na produkty.

b) Placená technická podpora.

Veškerá další technická podpora a řešení uživatelských problémů spadá do placených služeb. Služby placené technické podpory poskytuje Embarcadero ve svém evropském středisku. Technici střediska mluví několika světovými jazyky - čeština a slovenština mezi ně ale zatím nepatří. Komunikace s techniky tedy kromě angličtiny může probíhat třeba i německy či francouzsky.

Zabýváte-li se rozsáhlejšími projekty, řešení problémů vlastními silami může celý projekt významně zpozdit a také zásadně prodražit. Nejde jen o eventuální postihy od odběratele aplikace, ale berte v úvahu i to, že podstatnou část nákladů na realizaci projektu představují platy programátorů. A právě jejich čas spotřebováváte, pokud se snažíte pomoci si sami. Ve vyspělých ekonomikách se za služby platí nemalé částky, nicméně jejich existence je jasným důkazem toho, že technická podpora se vyplatí. Technická oddělení v evropských ústředích mají dnes desítky pracovníků, kteří denně řeší složité dotazy a problémy zákazníků. Doporučujeme proto uživatelům našich produktů a technologií, aby placenou službu technické podpory seriózně zvážili.

Popis placené technické podpory v angličtině najdete přímo na stránkách Embarcadero USA. Nejběžnějším a nejprodávanějším typem technické podpory je u nás tzv. předplatné software, jehož popis najdete na této stránce.