Novinka
 

Sencha Test Standard Edition (Licence pro až 5 vývojářů)

 

Sencha Test je to nejobsažnější řešení testování jednotek a funkčních testů pro aplikace Ext JSSencha Test poskytuje těsnou integraci s Ext JS a zajišťuje nejvyšší přesnost testů.

54 569 Kč
66 028 Kč včetně DPH
   
Kód produktu SENCHATST5
Kategorie Sencha Test
 

Sencha Test je to nejobsažnější řešení testování jednotek a funkčních testů pro aplikace Ext JSSencha Test poskytuje těsnou integraci s Ext JS a zajišťuje nejvyšší přesnost testů. Pomůže dodávat aplikace špičkové kvality a a snížit nároky na čas vývoje a vývojové náklady.

Licence na jeden rok, minimální nákup je 5 licencí. Pokud potřebujete testovat delší dobu (2-3 roky), dejte nám vědět.

Tvořte spolehlivé jednotkové i funkční testy, které aplikacím dodají maximální kvalitu

Sencha Test je ten nejúplnější pomocník pro testování jednotek i funkční testování aplikací Ext JS. Je výsledkem dlouholetého testování aplikací Ext JS a je těsně integrován s celým tímto aplikačním rámcem. Pomůže zvýšit kvalitu aplikací, zrychlit dodávky na trh a snížit čas a náklady na testování. Sencha Test dokáže rychle sestavit testy jednotek i funkční testy a spouštět je simultánně v prostředí více prohlížečů. Testování na nezávislost na prohlížeči je kritickým úkonem pro zajištění kvality, automatizace testů je nutným požadavkem pro dodržení určených lhůt vývoje. Sencha Test je jediným testovacím nástrojem určeným přímo pro aplikace Ext JS. Jeho využitím je možno sestavit úplný plán testů, aniž by bylo třeba flikovat testování seskupením rozličných testovacích nástrojů z různých zdrojů.

Sencha Test využívá výkonnou testovací strukturu Jasmine a testy je možno psát v jazyce JavaScript. Integrace s nástrojem WebDrivervývojářům dovolí vytvářet funkční testy imitující skutečné chování uživatelů a spouštět je na vzdálených prohlížečových farmách. Ke tvorbě robustních testů je možno použít celou řadu asertačních metod (assertions) a validačních tříd (matchers) včetně spies (sledování volání funkcí), stubs (náhražkové objekty se shodným rozhraním) a mocks (předpokládaná chování a výsledky). To vše umožňuje tvořit kvalitní aplikace.

Sencha Test umožňuje vývojářům a pracovníkům automatizace testování:

  • Zlepšit kvalitu aplikací Ext JS pomocí funkčního testování
  • Využít testování jednotek a funkční testování ke zvýšení produktivity týmu a rychlejší vydávání nových verzí
  • Vytvářet spolehlivé testy využitím těsné integrace mezi Sencha Test a Ext JS

Veškeré součásti Sencha Test spolupracují tak, aby poskytovaly ucelené a integrované testovací prostředí navržené speciálně pro testování aplikací Ext JS.

Sencha Test Studio

Sencha Test Studio je nástroj s grafickým uživatelským rozhraním, který umožní psát testy Jasmine v zabudovaném editoru Sencha Test. Testy je možno psát v jazyce JavaScript a následně je ukládat ve zvoleném systému pro správu zdrojových dat. Test Studio dovolí vytvářet testy přímo v prostředí Sencha Test nebo v odděleném vývojovém prostředí a následně testy okamžitě spouštět. Iterativní proces testování jednotek pomáhá vytvářet spolehlivější kód tím, že aplikace je po celou dobu vývoje testována.

Test Runner

Při používání nástroje Test Runner je možno volit konkrétní testy jednotek nebo funkční testy v prostředí všech prohlížečů na místním stroji, připojeném mobilním zařízení, nebo na prohlížečové farmě. Lokální Test Runner může být použit pro tvorbu a ladění testů. Nástroj Sencha Test Command Line Interface (CLI, rozhraní příkazové řádky) používá externí prohlížečovou farmu nebo mřížku Selenium ke spouštění stejných testů pod systémem Continuous Integration (CI, průběžná integrace); to dovolí naplánovat automatické testy na určitou dobu, například v noci nebo v jiném vhodném čase, navíc s minimálními požadavky na konfiguraci.

Sencha Test Command Line Interface (CLI)

Sencha Test CLI zpřístupňuje úplné možnosti automatizovaného běhu testů. Jakmile jsou testy vytvořeny a přijaty do úložiště zdrojových dat, je možno je spouštět ze systému průběžné integrace (CI). Ten automaticky vyvolá rozhraní příkazové řádky (CLI) v okamžiku, kdy najde změnu kódu aplikace nebo testovacích souborů v úložišti zdrojových dat.

Test Archiver

Nástroj Test Archiver dovolí sledování trendů testů v historii projektů a umí porovnat výsledky mezi jednotlivými běhy testů. Automatizovaná vizuální analýza umožní najít běhy testů, během kterých se obrazovky nevykreslí správně nebo byly přítomny jiné vizuální chyby. Archivační nástroj využívá plného výkonu Sencha Test Studio, aby uživatelé snadno pochopili výsledky testů a rychle identifikovali selhání.

Shrnutí vlastností

Vlastnost Popis Přínosy

Inspector

Prozkoumá komponentu nebo prvek v aplikaci Ext JS a vytvoří testovací kód API nebo stránkový objekt

Umožní uživatelům rychle vytvářet testovací kód tím, že procházejí aplikací

ALM

Integrace s nástroji nezávislých dodavatelů, které umožňují správu chyb

Zaprotokolování chyb do JIRA ihned po jejich přezkoumání; tím se sníží ruční práce při zápisu chyb.

Externí knihovny

Do testovacího kódu je možno zavést externí soubory v JavaScriptu nebo uzlové moduly

Rozšiřuje záběr o běh přídavných testů, např. databázových, webových služeb a dalších přímo ze Sencha Studio

Aplikační programová rozhraní (API) Sencha Test

Tato množina API umožní vytvářet pro webovou aplikaci testy zacílené na komponenty Ext JS i na prvky mimo Ext JS

Aplikační programová rozhraní znají Ext JS a před spuštěním úlohy nebo akce počkají, dokud se komponenty zcela nevykreslí

Záznamník událostí

Vytváří testovací kód na zkladě událostí proběhlých v aplikaci

Zjednodušuje proces tvorby testů a pomáhá je vytvářet rychleji než při ručním zápisu

Test Runner

Zabudovaný nástroj na spouštění testů umožní běh testů v prohlížečích na lokálních nebo vzdálených strojích

Pomůže ručně spouštět testy simultánně ve více prohlížečích, a to jak na lokálních, tak i vzdálených strojích

Archivní server

Server, který uživatelům umožní ukládat výsledky testů běhu systému průběžné integrace

Uchovává a analyzuje výsledky testů ze všech běhů uložených v historii

Nástroje příkazové řádky Sencha Test

Jakmile jsou testy hotové, vývojáři je mohou spouštět pod více prohlížeči a simultánně na lokálních i vzdálených strojích přímo z příkazové řádky a bez otevírání Sencha Studio. Syntaxe CLI může být vytvořena jako dávkový příkaz systému CI, jenž je základem možnosti spouštět testy v době nepřítomnosti

Nástroj příkazové řádky je možno vyvolávat z nástrojů pro průběžnou integraci; umožňuje tak týmům provozovat nepřetržité testování a nasazování do provozu.

Propojení s farmami prohlížečů

Je možné připojit farmu Selenium nebo jinou farmu prohlížečů u vzdáleného poskytovatele (například Sauce Labs) přímo z prostředí Sencha Studio a použít ji pro Test Runner

Umožní uživatelům simultánně spouštět testy v prostředí více prohlížečů na vzdálených strojích; stačí k tomu jen jedenkrát provedená konfigurace

Vizuální testování

Provede test porovnáním obrazovek pomocí rozhraní Sencha Test API

Pomocí Sencha Test API je možno vytvářet výchozí obrázky pro různé webové stránky a při následných bězích testů je porovnávat

Stránkové objekty

Umožní uložit veškeré lokátory webových stránek v centralizovaném úložišti

Centralizovaný stránkový objekt pomáhá udržet čistý kód a významně usnadňuje údržbu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Nástroje pro vývoj webových aplikací společnosti Sencha pohánějí tisíce datově intenzivních webových aplikací na celém světě, jež používá i 60 procent společností ze seznamu Fortune 100. Společnost své produkty neustále vylepšuje. Nejnověji začala dodávat netrpělivě očekávané nástroje Sencha Ext JS 6.5 a ExtReact pro přidávání výkonných prvků uživatelských rozhraní k aplikacím React, tedy aplikacím využívajícím knihoven jazyka JavaScript pro tvorbu uživatelských rozhraní.

Průmyslová ocenění nástrojů Sencha obsahují například vítězství v kategorii "User Experience" ("uživatelská zkušenost", tedy sada technik a metod, které lze použít pro návrh uživatelského rozhraní) v soutěži SD Times 100 Awards a uznání CODiE Award finalist v kategorii "nejlepší mobilní vývojářské řešení" pro nástroj Sencha Ext JS.