Delphi 10.3 Rio - Novinky

Delphi

Počínaje verzí 10.3 Rio je možné v Delphi deklarovat proměnné přímo v bloku nebo ve výrazu, kde mají být použity. Zjednodušuje se tak nejen vlastní zápis kódu, ale především jeho zpětná čitelnost.

Knihovna FireMonkey (FMX) byla rozšířena o nové nativní ovládací prvky (konkrétně TCalendar, TEdit, TSwitch, TMultiView) a výrazně vylepšena je podpora Android Z-Order. Z-Order umožňuje řízení pozice ovládacích prvků v ose Z, tedy jejich "překrývání".

Rio přináší vylepšení knihovny VCL pro zobrazení ve vysokém rozlišení a podporu režimu Microsoft DPI_AWARENESS_CONTEXT_PER_MONITOR_AWARE_V2 (zkráceně Per Monitor V2).

C++ Builder

C++ Builder 10.3 Rio výrazně vylepšuje vývoj v jazyce C++. K dispozici je podpory normy C++ 17 pro platformu win32, zrychlení výpočetních úloh ve win64, inteligentnější dokončování kódu (code completion), ladění optimalizovaných sestavení a přináší také řadu nových knihoven.

Vývojáře zaměřené na tvorbu mobilních aplikací potěší podpora zařízení využívajících iOS 12, nového iOS 12 SDK a Xcode 10. Pro platformu Android je pak k dispozici podpora verze 8.0 Oreo (API 26).

Stejně jako u Delphi je v C++ Builderu 10.3 Rio podporováno zobrazení ve vysokém rozlišení a režim "Per Monitor V2".

Hlášené chyby opravené ve verzi 10.3 Rio

Úplný přehled odstraněných chyb