Licencování vývojových nástrojů společnosti Embarcadero

Pojmenovaná licence ("named user license") - zakoupením tohoto typu licence získává uživatel oprávnění produkt instalovat a registrovat na jednom nebo i více jím zvolených zařízeních (pracovní PC, domácí PC, notebook). Licence je vázána výhradně na uživatele, který produkt registroval a nesmí být sdílena s jinými osobami. Tento licenční model je vhodný pro individuální uživatele nebo menší skupiny uživatelů.

Vlastnost Podporováno Upřesnění
Provoz na více zařízeních ANO Po prvních třech registracích je třeba požádat o navýšení registračního limitu. Celkový počet registrací není omezen.
Převod mezi uživateli ANO O převod je třeba zažádat prostřednictvím webového formuláře. Podmínkou převodu je aktivní služba předplatného a technické podpory.
Sdílení více uživateli NE Licence je určena pouze uživateli, který provedl její registraci.
Licenční server NE Tento typ licence nevyžaduje licenční server.
Centrální správa NE Licenci spravuje přímo uživatel, který produkt registroval.
Práce offline ANO Pro spuštění a používání není vyžadován přístup k Internetu. Některé specifické funkce však mohou být nedostupné (např. online nápověda, externí obsah a služby).

 

Síťová pojmenovaná licence ("network named") - jedná se o licenci přidělovanou licenčním serverem. Licence je vázána pouze na konkrétního uživatele, avšak instalována a používána může být na libovolném počítači v síti. Licenční server umožňuje centrální správu licencí a zpravidla také sledování jejich reálného využití a poskytuje tak efektivnější správu licencí v rozsáhlých podnikových prostředích.

Vlastnost Podporováno Upřesnění
Provoz na více zařízeních ANO Počet instalací není omezen. V jednu chvíli však může mít uživatel spuštěnu pouze jednu instanci nástroje.
Převod mezi uživateli ANO Převod provádí pověřený správce přímo na licenčním serveru.
Sdílení více uživateli NE Licence je určena pouze uživateli, kterému byla správcem přidělena.
Licenční server ANO Licenční server musí být nainstalován na serveru a být dostupný pro všechny počítače, kde má být možné používat zakoupené licence. Vlastní licenční server je vázán na IP adresu/hostname serveru. V případě nutnosti jeho přesunu je třeba zažádat o "Server Rehosting".
Centrální správa ANO Licence spravuje pověřený správce.
Práce offline NE Pro spuštění (ověření licence) je vyžadován přístup k licenčnímu serveru.

 

Souběžná síťová licence ("network concurrent") - rozšiřuje možnosti síťové licence o možnost sdílení zakoupených produktů více uživateli. Licence nejsou vázány na konkrétní jméno a správce je tak může uživatelům přidělovat dle aktuální potřeby. Maximální počet souběžně pracujících uživatelů odpovídá zakoupenému počtu licencí. Po ukončení práce s produktem (uzavření aplikace), je licence okamžitě uvolněna a dostupná pro použití jiným uživatelem.

Vlastnost Podporováno Upřesnění
Provoz na více zařízeních ANO Počet instalací není omezen. Každá spuštěná instance ale snižuje počet dostupných licencí pro ostatní uživatele.
Převod mezi uživateli ANO Licenci může použít kterýkoliv oprávněný uživatel. Právo k užití určuje administrátor.
Sdílení více uživateli ANO Licence je držena uživatelem jen po dobu, kdy je produkt spuštěn. Po jeho ukončení je opět k dispozici ostatním oprávněným uživatelům.
Licenční server ANO Licenční server musí být nainstalován na serveru a být dostupný pro všechny počítače, kde má být možné používat zakoupené licence. Vlastní licenční server je vázán na IP adresu/hostname serveru. V případě nutnosti jeho přesunu je třeba zažádat o "Server Rehosting".
Centrální správa ANO Licence spravuje pověřený správce.
Práce offline ANO Pro spuštění (ověření licence) je vyžadován přístup k licenčnímu serveru. Pro práci offline je však možno využít takzvané "zapůjčení licence". Po správcem stanovenou dobu není přístup k licenčnímu serveru vyžadován, licence je však zároveň po celou dobu nedostupná pro další uživatele.

 

Speciální licence

Enterprise Small Business Edition (SMB) - Funkčně odpovídá edici Enterprise, je však, jak již název napovídá určena menším podnikům. Omezení licence SMB jsou pouze licenčního charakteru. Použití tohoto typu licence je podmíněno dodržením následujících požadavků:

  • Celkový počet zaměstnanců nesmí překročit 15 osob.
  • Organizace může mít maximálně dva vývojáře.
  • Roční příjem organizace  nesmí přesáhnout ekvivalent 25 000 USD.
  • Licence je určena pro použití mimo státní správu.

Small Business edice jsou dodávány ve dvou variantách

  • Standardní trvalá Pojmenovaná licence, zahrnující předplatné aktualizací a technické podpory na 12 měsíců
  • Termínovaná licence na jeden rok. Obsahuje aktualizace a základní službu technické podpory po dobu platnosti licence.    

Dodávka licencí

Licence jsou standardně dodávány formou ESD (Electronic Software Delivery), tedy bez instalačních médií. Odkazy na webové instalace nebo obrazy instalačních médií ve formátu ISO naleznete na stránce "Instalační média".