Enterprise Component Pack

EnterpriseComponentPack

Enterprise Component Pack obsahuje následující součásti:

 • /n Software: WebSocket Pack pro Delphi a C++Builder - Obsahuje komponenty pro vytváření klientských, serverových aplikací založeným na WebSockets.
 • ATOZED Software: Intraweb 15 Personal - Knihovna komponent, která umožňuje v prostředí Delphi / C++Builderu vývíjet webové aplikace stejně pohodlně, jako tomu je u aplikací nativních.
 • DelphiParser: Delphi Parser je software pro analýzu kódu a automatizovanou migraci starších Delphi a C++Builder aplikací.
 • Devart: SecureBridge - Komponenty pro tvorbu bezpečnějších aplikací (podpora SSH, SFTP, FTPS, HTTP/HTTPS, SSL, WebSocket a SignalR).
 • DevExpress: VCL Form Layout Control - Sada komponent pro umisťování, sdružování, responzivní uspořádání nebo přizpůsobení velikosti ovládacích prvků v rámci formuláře.
 • Gnostice: Gnostice Document Studio - Komponenty pro prohlížení, editaci a převod dokumentů ve formátu PDF, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, TIFF, PNG, JPEG, GIF a dalších.
 • InstallAware: InstallAware Special edition - Nástroj pro tvorbu uživatelsky přívětivých instalací. S kvalitním instalátorem budou vaše aplikace působit ještě profesionálnějším dojmem.
 • JomiTech: Twin Compile pro C++ Builder - Rozšíření pro C++Builder, které díky vícevláknovému zpracování, kešování nebo překladu na pozadí přináší až 50x rychlejší překlad rozsáhlých aplikací.
 • WINSOFT: Winsoft Component Library - Rozsáhlá sada komponent pro řešení typických požadavků týkajících se PDF, OCR, USB, XML, JSON, NFC, Barcode, komunikačních portů a mnoha dalších.
 • Woll2Woll: Fire Power X - rozšiřuje možnosti aplikačního rámce FireMonkey. Přináší novou komponentu TwwTreeView, která je zaměřena na zobrazování a úpravu hierarchických informací.
 • Steema: TeeGrid pro VCL a FMX - Oblíbená alternativa k TGrid. Podporuje pokročilé funkce, na které jsou uživatelé zvyklí z aplikací jako je MS Excel nebo Google Sheets.
 • TMS Software: Aurelius - ORM Framework pro objektový přístup k datům uloženým v relačních databázích.

ECPackLoga