RxLibrary

rxlogoRxLibrary je knihovna komponent a funkcí, kterou vytvořili v roce 1995 tři ruští programátoři (Fedor Koshevnikov, Igor Pavluk, Serge Korolev) a udržovali ji až do roku 1999, kdy vyšla poslední oficiální verze 2.75 z jejich dílny, optimalizovaná pro Delphi 5. Poté, co ji autoři opustili, se po internetu potulovaly různě upravované balíčky pro vyšší verze Delphi. Knihovna obsahuje všechny komponenty a dema, jako v původním vydání (které mají ještě v současnosti smysl) a nové, mnou přidané funkcionality a komponenty a je instalovatelná díky balíčkům i na poslední verze Delphi.

Neoficiální úprava pro Delphi 6 přinesla vynucené rozdělení design a runtime balíčků a z ní vychází i tato verze, použitelná pro non-Unicode i Unicode Delphi a jak pro 32 bit., tak i pro 64 bit (bližší popis změn viz http://micrel.cz/RxLib/dfiles.htm).

Knihovna přináší množství podpůrných prostředků, které mají programátorům usnadnit práci a umožňuje pracovat s jedním kódem, sdíleným napříč verzemi Delphi. V knihovně jsou integrovány překlady pro všechny původní jazyky a jsou uloženy v UTF-8 formátu (zde je výjimka pro non-Unicode verze Delphi 7 a nižší). V případě komponentu TStrHolder je podpora převodu/konverze kódovaných řetězců zabudována přímo.

Integroval jsem jednoduchý textový translátor pro formuláře, resp. vizuální prvky na něm (obdobný jako ve vgLib/agLin) a podporu pro plug-in manažera (obdoba UIL).

Pro DB adoptován jednoduchý prohlížeč záznamů databázové mřížky


Nové komponenty

RXlib1

TRxWizardHeader … komponent pro panel záhlaví, obdobný jako v instalačních programech
TRxTimeEdit … zvláštní verze editačního pole pro typování času
TRxStatusPanelBinder … vazební komponent pro sekce status panelu (lze vázat obrázky, panely nebo jiné vizuální komponenty (s doporučením podkládat vše panely)
TRxCheckBox , TRxRadiobuttons … jednoduchý CheckBox a Radiobutton s víceřádkovým textem
TRxProgress … vlastní gradient progressbar (gradient je již v knihovně implementován)
TRxHoleShape … jednoduché vytváření regionů ve formuláři.
TRxFlexHelpPanel … elastický nápovědný panýlek na spodek formulářů.
TRxDBGridSorter … jednoduchý komponent pro pomoc se tříděním dat v mřížce
TRxTranslator ... jednoduchý správce překladů na formuláři
TRxTrayIconEx … rozšířený TRxTrayIcon s obohacením o HideForm metodu
TRxPlugin ... správce plug-in modulů s několika demy
TRxMailBoxManages … osvojený komponent pro jednoduchý přístup do mailboxu (původně funkční jen na XP)
TRxCalcEditDlg … lepší užití zabudované kalkulačky
TRxRichPopUpMenu … integrované menu pro nejpoužívanější operace nad textem v TRxRichEdit
TRxMemoryDataEx … upravená verze TRxMemoryData (třídění dat)
TRxDBRecordGrid … prohlížeč jedné řádky záznamu v DB (řádek je transponován)
TRxDBLookupEditEx … rozšířený lookup editor
TDBCurrencyEdit … DB verze TCurrencyEdit


Nové procedury a funkce

Unit RxGraph.pas
RxGradientFillRect();
procedure DrawTextWrap();
function ContrastColor(): TColor;
Unit RxVclUtils.pas
function TextSizeDC(): TSize;
function TextSize(): TSize;
function TextToLinesDC(): string ;
function TextToLines(): string ;
{ force OS management}
function LogOffWindows(): Boolean;
function PowerOffComputer(): Boolean;
function RebootComputer(): Boolean;
function ShutdownComputer(): Boolean;
{ low level routine }
function DownWindows(): Boolean;


Odkaz knihovny ke stažení

http://micrel.cz/RxLib/files/unrxlib_275_u_1_0_20.rar