Použití Community Edice

Embarcadero_Logo_Black_Header_2016

 

Vážený uživateli Community edice,

 Embarcadero Technologies, Inc. (dále jen „Embarcadero“) je držitelem autorských práv k různým softwarovým produktům, mezi které patří mimo jiné Delphi Community Edition a C ++ Builder Community Edition (společně „Software“). Účelem tohoto dopisu je připomenout povolené používání softwaru Embarcadero Community Edition v souladu s podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem („EULA“), která je k dispozici na adrese https://www.embarcadero.com/products/rad-studio/rad-studio-eula.

Community edice je důležitým mechanismem pro získání nových vývojářů a jejich začlenění do ekosystému Embarcadero pro podporu RAD Studia, Delphi a C ++ Builder. V souladu s tímto účelem jsou cílovými uživateli Community edice studenti, fandové nebo začínající startupy, které splňují požadovaný práh obratu v ekvivalentu 5 000,- USD za kalendářní rok (bližší informace  o omezeních naleznete na stránce https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter/faq). Používání softwaru Community edition pro jakékoli obchodní aktivity je zakázáno.

Přestože je Embarcadero Community Edition Software volně k dispozici a nabízí výkonné funkce, Embarcadero jako vlastník autorských práv chce zajistit, aby jeho použití spadalo do rozsahu jeho licenční smlouvy. Za posledních dvanáct měsíců byla zjištěna řada případů zneužití, které nás vedou k tomu, abychom podnikli právní kroky za účelem ochrany našich práv duševního vlastnictví. Zneužití softwaru Community Edition je vážná záležitost a zahájení soudního řízení ze strany Embarcadero může mít pro porušovatele výrazný peněžní dopad. Společnost Embarcadero proto připravila níže uvedený seznam případů, který definuje NEPŘIJATELNÉ použití softwaru Embarcadero Community Edition. Smlouva EULA jasně zakazuje níže uvedené použití:

  1. Community Edition Software NESMÍ BÝT použit jako zkušební verze. Pokud je oficiální zkušební doba příliš krátká, můžete kontaktovat společnost Embarcadero nebo jakéhokoli autorizovaného prodejce a požádat o její prodloužení.
  2. Software Community edition NEMŮŽE být komerřními subjekty používán pro školení nebo zácvik vývojářů.
  3. Osobní použití softwaru Community Edition v kanceláři na pracovním stroji NENÍ povoleno. Embarcadero EULA zcela jasně stanoví, že licence NESMÍ být používána v pracovním prostředí nebo na pracovním stroji. Vy a váš zaměstnavatel plně zodpovídáte za neoprávněné použití softwaru Community Edition Software.
  4. Community edtion NEMŮŽE být použita pro profesionální služby (ani to ani na částečný úvazek) - Embarcadero stanovuje limit 5 000,- USD a tento limit lze snadno při profesionálních konzultacích snadno přesáhnout. Embarcadero nabízí celou řadu licenčních možností, které mohou splnit vaše potřeby, aniž by Vás a vašeho zákazníka vystavili riziku porušení autorských práv společnosti Embarcadero.
  5. Software Community Edition NESMÍ být použit na osobním počítači pro práci na projektech pro společnost. Pokud společnost, pro kterou pracujete, nesplňuje podmínky pro použití softwaru Community Edition, pak rovněž práce na projektech nebo souborech, které patří nebo jsou upravovány ve prospěch takové společnosti (včetně projektů pro interní použití) je porušením užívání softwaru Embarcadero Community Edition a společnost (tj. váš zaměstnavatel) je za takové porušení odpovědná.

 

Pokud chcete více informací o softwaru Community Edition ve formátu FAQ, přejděte na https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter/faq.

Společnost Embarcadero vám chce připomenout, že používání softwaru Community Edition mimo rozsah smlouvy EULA je formou pirátství a je nezákonné. Embarcadero bere ochranu svých autorských práv velmi vážně a má tým pro dodržování předpisů a právní tým, který neustále sleduje, aby nedošlo k porušení jeho práv duševního vlastnictví. Po zjištění neoprávněného použití budou uplatněny další poplatky a pokuty za účelem náhrady újmy vyplývající z porušení autorských práv.

10801-1 N. Mopac Expressway, Suite 100 | Austin, TX 78759

media PDF verze: Vyzva_community_edition