Licencování produktů

Embarcadero - vývojové nástroje Delphi, C++Builder a RAD Studio

Embarcadero - Databázový stroj InterBase