RAD Studio: Instalace produktu

Před zahájením instalace je vhodné zkontrolovat, zda máte příslušná oprávnění (ideálně lokální administrátor), dostatek místa na disku a v případě webové instalace přiměřeně rychlé připojení k Internetu. 

Instalace provádí v počítači celou řadu změn (zápisy do registrů, nastavení oprávnění, komunikace s  externími službami), které mohou být antivirovými programy vyhodnoceny jako "podezřelé". Podle konkrétní antivirové ochrany tak můžete instalátor označit za bezpečný, nebo ji po dobu instalace vypnout.    

Používáte-li komponenty třetích stran, ověřte si, zda je verze prostředí, kterou plánujete instalovat, podporována. Pokud máte na počítači instalovánu předchozí verzi produktu, zvažte, zda ji chcete zachovat, či odinstalovat. 

Dále budete potřebovat:

  • Instalační média (ISO, nebo webový instalátor)
  • Sériové číslo produktu
  • Účet na portálu Embarcadero Developer Network
  • Registrační kód 
Nejčastější problémy a dotazy spojené s instalací produktů Delphi, C++Builder nebo RAD Studio:

Kde najdu sériové číslo ke své licenci?

U nově zakoupených licencí je sériové číslo je obsaženo v emailu, který je odeslán na adresu osoby, která licenci objednávala. Nemusí to tedy být nutně uživatel, který produkt instaluje. V případě, že se Vám nepodaří sériové číslo dohledat, kontaktujte nás (embt@embt.cz nebo +420 222 200 099) a my Vám jej znovu zašleme.

U produktů s aktivní službou předplatného zůstává od verze XE8 v platnosti sériové číslo primární licence. Snadno jej tak zjistíte v Licenčním manažeru, nebo na účtu EDN. 

Je vhodnější použít ISO nebo webový instalátor?

Webová instalace: Vzhledem k tomu, že webová instalace je "mladší", má modernější prostředí a poskytuje vyšší komfort. Hlavní předností je podrobnější výběr součástí pro instalaci a jejich snazší dodatečné přidávání nebo odebírání. Vše probíhá přímo z vývojového prostředí, a postup je tak jednotný bez ohledu na verzi operačního systému. Webová instalace také šetří čas. Je relativně malá (zpravidla do 200MB) a velmi rychle nainstaluje základní prostředí. Personality, platformy a jednotlivé moduly pak můžete instalovat následně dle aktuální potřeby.

Instalace z ISO souboru: ISO média jsou určena primárně pro "offline" instalaci. Tu je nutné použít, pokud potřebujeme produkt instalovat na počítač, který není, například z bezpečnostních důvodů, připojen k Internetu.

Pozor, při reinstalaci, nebo přechodu na vyšší verzi je vhodné použít stejný typ instalátoru. Jinak je zde riziko, že nebude korektně provedeno odebrání předchozí verze. Problémy by se mohli objevit i při použití nástroje "Migration Tool".

Kde získám instalační média?

Pro Vaše pohodlí jsme všechny odkazy shrnuli na /embt-instalace. Jinak  

Instalátor hlásí překročení registračního limitu!

Registrační limit Vám bude na požádání navýšen. Jednoduchý návod jak registrační limit navýšit naleznete na /reglimit.

Jak odstranit instalaci předchozí verze?

Instalátor je navržen tak, aby starší verze dokázal detekovat. Pokud je platná instance starší verze nalezena, instalátor uživateli nabídne její odstranění. Pro všechny případy doporučujeme provést zálohu licenčních souborů. Typicky jsou umístěny v adresáři „C:\ProgramData\Embarcadero“. Konkrétní jméno souboru (přípona .slip) lze rovněž dohledat v Licenčním manažeru. V případě problémů je možné předchozí verze odinstalovat ručně (Manuální odstranění starších verzí).

Lze do nové verze přenést má oblíbená nastavení?

Ano, pro tento účel nabízí Delphi, C++Builder a RAD studio nástroj Migration Tool. Použít jej lze i k provedení zálohy funkční konfigurace nebo sdílení nastavení napříč vývojovým týmem. Více informací naleznete na stránce "Použití nástroje Migration Tool".