Změna názvu společnosti na

LOGO_2022_MASTER

Společnost Embt.biz s.r.o. mění od ledna 2022 název na Code Secure s.r.o.

Naše společnost zastupuje dodavatele vývojových nástrojů rodiny RAD Studio již od roku 1992. V průběhu doby se na překotném trhu s technologiemi několikrát vlivem fůzí a přeprodejů měnily názvy dodavatele i našeho místního zastoupení.

Nyní jsme součástí skupiny Idera, která se soustředí na široké spektrum nástrojů pokrývající potřeby moderního vývoje aplikací. Nejedná se tedy pouze o vlastní vývojové nástroje, ale také technologie pro všechna stádia vývojového cyklu včetně softwarové bezpečnosti.

Novým názvem Code Secure s.r.o. chceme vyjádřit celkové směrování společnosti k podpoře rychlého a bezpečného vývoje aplikací ve všech jeho fázích a aspektech.

Společně s novým názvem rozšiřujeme nabídku nástrojů a technologií tak, abychom plně pokrývali produktové portfolio naší mateřské firmy Idera a případně i doplňkových komponent třetích stran. Zákazníkům tato změna přinese rozšíření nabídky spolu se zjednodušením objednávkového procesu ve formě konsolidace objednávek s jednotnou správou předplatných a technické podpory.

Změna názvu nemá vliv na závazky a plnění vyplývající ze smluv uzavřených pod předchozím názvem. Veškeré ostatní údaje společnosti, včetně adresy a daňových identifikačních údajů zůstávají beze změny.